Mutlu Hasta
10,000+ Kişi
Başarılı Sağlık Merkezi
İstanbul ve İzmir
1. Sırada
Güven

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Üriner sistemin yapı taşısı olan böbreklerin herhangi bir akut veya kronik sebepten dolayı bozulmuş olan çalışma fonksiyonlarının cerrahi müdahaleye gerek kalmadan korunması ve iyileştirilmesi tıbbi ve medikal tedavilerin uygulanması ile mümkündür.
Bozulmuş olan böbrek ve üriner sistem bozukluklarının neden olduğu fonksiyon bozukluğu ile birlikte vücudun asit – baz ve elektrolit dengesinin sağlanmasına yönelik teşhis ve tedavilerin yapıldığı uzmanlık dalı çocuk nefrolojisidir.

Hastalar, hastalığın durumuna göre pediatrik nefroloji polikliniğinde ayakta ya da pediatrik nefroloji kliniğinde yatarak tedavi edilir.

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar kanallarının geniş olması, geriye kaçak
 • Tansiyon yüksekliği
 • İdrar kaçırma (gündüz/gece)
 • Hipertansiyon
 • Proteinüri (idrarda protein)
 • Hematüri (idrarda kan)
 • Kalıtsal böbrek hastalıkları
 • Tubulointerstisyel hastalıklar (Bartter sendromu, Renal tübüler asidoz)
 • Gebelikte rastlanan böbrek sorunları
 • Üriner sistemin doğumsal anomalileri (vezikoüreteral reflü, hidronefroz, üreteropelvik darlık vb.)
 • Böbrek taşları, kum dökme, böbrekte kristal görülmesi
 • Nefritik sendrom
 • Böbreğin kistik hastalıkları
 • Nefrotik sendrom
 • Ailevi Akdeniz ateşi (FMF)

Randevu

Randevu için 7/24 haftanın her günü istediğiniz saatte randevu almak için alttaki formu doldurabilirsiniz.